จองสนาม : 02-654-2306,08-7070-8833
Rate & Promotion
Reserved Can be booked
Reserved Can be booked
*** Status Table reservations are just booking information field. . At the current time Changes can not be adjusted, and reserves the right to change. If you have any questions, please contact us.
*** ตารางบอกสถานะการจองนี้เป็นเพียงข้อมูลการจองใช้สนาม ณ.เวลาปัจจุบัน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนได้ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
Rate & Promotion
Day Time Price
MON-FRI 12.00 - 18.00 1,200 Baht
MON-FRI 18.00 - 22.00 2,000 Baht
MON-FRI 22.00 - 24.00 1,700 Baht
SAT-SUN 09.00 - 18.00 1,500 Baht
SAT-SUN 18.00 - 24.00 1,700 Baht
Holiday 09.00 - 18.00 1,500 Baht
Holiday 18.00 - 24.00 1,700 Baht

For events & activities rule,
please contact.
08-7070-8833
©2021 Siam Sindhorn Dhani Co.,Ltd.